The Tết 02 - QuaTetTinhHoa.vn

The Tết 02

825.000

Set quà The Tết 02 gồm:

1. Vang đỏ Aromo Cabernet Sauvignon 13.5% 750ml

2. Nho khô 200g

3. Hạt điều rang muối 160g

4. Khô bò 120g

5. Hộp và túi the Tết 2023 cùng đai quấn bằng giấy

Sản phẩm của QUÀ TẾT TINH HOA